Date cu caracter personal

Informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Considerente generale

SC IMOFIN BROKERS SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum si cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.

SC IMOFIN BROKERS SRL. este detinatorul domeniului „credit-brokers.ro” si colectează date personale prin intermediul website-ului http://credit-brokers.ro

Responsabilul cu Protectia Datelor (DPO – Data Protection Officer) al SC IMOFIN BROKERS SRL poate fi contactat la adresa de email: office@ credit-brokers.ro

 

Date cu caracter personal prelucrate de SC IMOFIN BROKERS SRL

SC IMOFIN BROKERS SRL prelucreaza următoarele datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct prin intermediul formularelor de contact de pe website-ul http://credit-brokers.ro :
– nume și prenume,
– numarul de telefon
– adresa de email
– adresa de domiciliu
– compania pe care o reprezentați
– informații suplimentare pe care le furnizati in caseta de „Detalii” din cadrul formularelor de contact.

 

Persoanele vizate

Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de SC IMOFIN BROKERS SRL, denumite si Persoane vizate, sunt:
– clientii persoane fizice;
– reprezentantii legali si asociatii/actionarii clientilor persoane juridice;

In cazul in care clientul este cel care furnizeaza catre SC IMOFIN BROKERS SRL informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentulei informari referitore la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopurile pentru care SC IMOFIN BROKERS SRL prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, în mod direct sau prin intermediarii autorizați de aceasta, sunt urmatoarele:

– furnizarea de produse si servicii financiar – bancare prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens;

– identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale SC IMOFIN BROKERS SRL, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet);

– efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care il implica furnizarea unui produs/serviciu al SC IMOFIN BROKERS SRL), prin care se urmareste evaluarea clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la incheierea anumitor operatiuni financiar-bancare sau contractarea anumitor produse;

– verificarea clientului/altei persoane vizate in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor;

– efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul SC IMOFIN BROKERS SRL;

– centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile SC IMOFIN BROKERS SRL in activitatea acestora;

– contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);

– furnizarea de servicii suport pentru solicitarile clientului/persoanei vizate;

– inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu SC IMOFIN BROKERS SRL cu scopul de a imbunatatii calitatea serviciilor si a apelurilor, dar si pentru a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare;

– evaluarea comportamentului tau financiar-comercial in cursul relatiei cu SC IMOFIN BROKERS SRL;

– realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje numai in cazul in ati acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice alta modalitate/formular al SC IMOFIN BROKERS SRL;

– efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii;

In cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii bancare devine imposibilă pentru SC IMOFIN BROKERS SRL.

 

Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

SC IMOFIN BROKERS SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

in baza consimtamantului clientului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);

pentru executarea unui contract la care clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiar-bancare, furnizarea de servicii suport pentru solicitarile tale, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea clientului de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a clientului) sau pentru a furniza clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora;

in baza unei obligatii legale aflate in sarcina SC IMOFIN BROKERS SRL (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activitatii financiar-bancare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) si CRS („Common Reporting Standards”);

in baza interesului legitim al SC IMOFIN BROKERS SRL (de ex: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza intreaga retea a SC IMOFIN BROKERS SRL etc.),;

pentru motive de interes public major, si anume, diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa politic, dupa cum este mentionat in cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

 

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de SC IMOFIN BROKERS SRL.

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC IMOFIN BROKERS SRL cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către SC IMOFIN BROKERS SRL a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura in care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor noastre informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la portabilitatea datelor, si anume:

– dreptul de a obține datele prelucrate intr-o formă structurată și accesibilă;

– dreptul de a solicita transmiterea datelor de catre SC IMOFIN BROKERS SRL către un alt operator de date, în situația in care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate și de a solicita analiza individuală efectuata de către un angajat al SC IMOFIN BROKERS SRL.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar.

 

Transferuri de date cu caracter personal și destinatarii acestora

SC IMOFIN BROKERS SRL poate să transfere date cu caracter personal în condițiile reglementate de legislația în vigoare. Astfel, SC IMOFIN BROKERS SRL poate transmite datele cu caracter personal, in vederea prelucrarii, în țară și în străinătate, către urmatorii destinatari: persoana vizată, parteneri  contractuali, autorități judecătorești, autorități publice locale sau centrale, poliție, societăți bancare, birouri de credit, FNGCIMM si alte fonduri de garantare si contragarantare a creditelor in baza acordurilor bilaterale incheiate intre SC IMOFIN BROKERS SRL si acestea.

 

Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în scopurile pentru care au fost colectate pe toată durata indeplinirii serviciilor bancare. Ulterior încetării operațiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare. După expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

 

Declaratie

Prin accesarea acestei sectiuni declar ca am luat la cunostinta de cele mentionate mai sus si imi exprim acordul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal in termenii si conditiile mentionate anterior.